Vi hjælper virksomheden med at leve op til miljøkravene, således at virksomheden i sin planlægning og drift tager størst mulige hensyn til det omgivende miljø

WorkLife hjælper virksomheden med at skabe grundlag for at leve op til myndighedernes miljøkrav. Det indebærer f.eks. vejledende målinger, miljøvurdering, affaldshåndtering, udarbejdelse af miljøgodkendelse mv.

Vi sikrer, at der i forbindelse med løsning af opgaver inden for miljøområdet er taget de nødvendige hensyn til arbejdsmiljøet.

 

Læs mere:

PDF dokument2013 - Ydre miljø