Kurser

Arbejdsmiljøuddannelse

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse har en varighed på 3 dage og henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøorganisationen.

WorkLife har følgende åbne kurser i 2016:

Vejle, den 29. februar og 1. marts samt 29. marts 2016

Varde, den 25. og 26. april samt 17. maj 2016

Vejle, den 29. og 30. august samt 12. september 2016

Vejle, den 21. og 22. november samt 12. december 2016

Du kan tilmelde dig hos sekretær Connie Moss på 7022 7527. Du kan også sende en mail til cm@wl.dk med angivelse af navn, virksomhed, tlf. nr. og om du er arbejdsleder eller arbejdsmiljørepræsentant.

Vi har stor succes med at afholde arbejdsmiljøuddannelsen som virksomhedskursus. Det giver mulighed for at målrette kurset direkte til virksomhedens behov. Så har du brug for et virksomhedskursus er du meget velkommen til at kontakte WorkLife på tlf. 7022 7527.

 

Arbejdsmiljøuddannelse for Bygge & Anlægsbranchen

WorkLife afholder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for Bygge & Anlægsbranchen. uddannelsen har en varighed af 3 dage og udbydes som virksomhedsrettet uddannelse.

Yderligere information og tilmelding til uddannelsen kan ske ved henvendelse til WorkLife på telefon 70227527 – eller på mail til cm@wl.dk. Se endvidere beskrivelsen ‘Arbejdsmiljøuddannelse Bygge-Anlæg’ som du finder længere nede på siden.

 

Supplerende efteruddannelse

Som opfølgning på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal nye arbejdsmiljørepræsentanter tilbydes 2 dages efteruddannelse inden for det første år. Øvrige deltagere i arbejdsmiljøorganisationen skal årligt tilbydes 1,5 dages efteruddannelse svarende til 11 timer, der evt. kan afvikles på én dag. Efteruddannelse er med til at ajourføre deltagernes viden om arbejdsmiljø og giver viden om og metoder til et systematisk arbejdsmiljøarbejde i virksomheden.

Kurserne kan afholdes over ½ dag, 1 dag eller 1½ dag. Formen kan omfatte bl.a. oplæg, gruppearbejde, hjemmeopgaver, workshop m.v. Vi kan også skræddersy efteruddannelseskurser, så de passer til virksomheden aktuelle behov.

WorkLife tilbyder en lang række af efteruddannelseskurser. Bestil vores kursuskatalog på post@wl.dk eller kontakt Connie Moss på telefon 70227527.

 

Kurser og temadage

Har du brug for kurser, temadage, temamøder inden for alle arbejdsmiljøområder er du velkommen til at kontakte os.

Vi drøfter gerne dine ønsker og behov og udarbejder efterfølgende et forslag til program. Vi leverer kurser, temadage og temamøder inden for alle arbejdsmiljøområder. Kontakt os på 70227527.