Kurser

Arbejdsmiljøuddannelse for Bygge & anlægsbranchen

WorkLife afholder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for Bygge & anlægsbranchen. Uddannelsen har en varighed af 3 dage og udbydes som virksomhedsrettet uddannelse.

Yderligere information og tilmelding til uddannelsen kan ske ved henvendelse til WorkLife på telefon 70227527 – eller på mail til cm@wl.dk. Se endvidere beskrivelsen ‘Arbejdsmiljøuddannelse Bygge – Anlæg’ som du finder længere nede på siden.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse har en varighed på 3 dage og henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøorganisationen.

WorkLife har følgende åbne kurser i 2015:

den 21. – 22. april og 12. maj, Varde

den 25. – 26. august og 8. september, Vejle

den 3. – 4. november og 24. november, Vejle

Du kan tilmelde dig hos sekretær Connie Moss på 70227527. Du kan også sende en mail til cm@wl.dk med angivelse af navn, virksomhed, tlf. nr. og om du er arbejdsleder eller arbejdsmiljørepræsentant.

Vi har stor succes med at afholde arbejdsmiljøuddannelsen som virksomhedskursus. Det giver mulighed for at målrette kurset direkte til virksomhedens behov. Så har du brug for et virksomhedskursus er du meget velkommen til at kontakte WorkLife på tlf. 70227527.

Efteruddannelse

Som opfølgning på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal nye arbejdsmiljørepræsentanter tilbydes 2 dages efteruddannelse inden for det første år. Øvrige deltagere i arbejdsmiljøorganisationen skal årligt tilbydes 1,5 dages efteruddannelse svarende til 11 timer, der evt. kan afvikles på én dag.

WorkLife tilbyder en lang række af efteruddannelseskurser. Bestil vores kursuskatalog på post@wl.dk eller kontakt Connie Moss på telefon 70227527.

Vi kan også skræddersy efteruddannelseskurser, så de passer til virksomhedens aktuelle behov.

Kurser og temadage

Har du brug for kurser, temadage, temamøder inden for alle arbejdsmiljøområder er du velkommen til at kontakte os.

Vi drøfter gerne dine ønsker og behov og udarbejder efterfølgende et forslag til program. Vi leverer kurser, temadage og temamøder inden for alle arbejdsmiljøområder. Kontakt os på 70227527.