Psykosocialt arbejdsmiljø og depression

10. marts 2009

Dårligt psykosocialt arbejdsmiljø øger sandsynligvis risikoen for depression....

Mennesker, som udsættes for et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø, har sandsynligvis
større risiko for at udvikle depression end andre.

Det konkluderer syv danske og engelske forskere på baggrund af en analyse af
resultaterne fra 14 videnskabelige artikler om sammenhængen mellem arbejdsmiljø
og depression.

De fremhæver dog, at sammenhængen må tolkes med forsigtighed.

Resultaterne er offentliggjort i Epidemiologic Reviews i november 2008.

Læs mere om den mulige sammenhæng mellem dårligt psykosocialt arbejdsmiljø
og depression i et forskningsresumé af artiklen her:

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/resumeer/Daarligt_psykosocialt_arbejdsmiljoe_oeger_sandsynligvis_risikoen_for_depression.aspx